10/13/2009

Kreteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian.

ini adalah hasil perbincangan di dalam kelas. sila tinggalkan Komen jika ada sebarang pendapat.

mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kekurangan.

1. Infrastruktur/kemudahan yang mesti ada di sekolah (kelas pendidikan khas).

a. Sesuaikan tempat dengan keupayaan pelajar

b. Kawasan selamat

2. Tenaga pengajar

a. Kursus yang kerap – meningkatkan keupayaan guru untuk mengajar

b. Pengurusan masa yang betul – aktiviti/rehat/aktiviti

c. Perasaan kepada anak murid/sikap guru

d. Peneguhan positif

e. Bilangan tenaga pengajar sesuia dengan bilangan murid

f. Tenaga pengajr yang mempunyai kelayakan

3. Perkembangan murid

a. Berdasarkan pengalaman lepas

b. Proses penilaian untuk kenalpasti tahap keupayaan murid

c. Perkembangan fizikal dan perkembangan motor

4. Kreteria pemilihan aktiviti

a. Aktiviti yang menyeronokkan murid

b. Guna semua panca indera/teknik merangsang

i. Secara verbal

ii. Demokrasi

iii. Sentuhan/gerakan anggota murid

c. Guna analisis tugasan

d. Ubah suai pekara yang perlu – peraturan/peralatan/masa/cara mengajar

5. Persekitaran budaya dan tempat

a. Keadaan kurang selamat boleh menjejaskan keyakinan murid untuk belajr

b. Persekitaran melibatkan semua – masyarakat/keluarga/sekolah

1 comment: